25 năm Quan hệ Việt Nam – Azerbaijan: Thành tựu và Triển vọng

Phóng sự ảnh Xem thêm