• Giải bóng đá Hữu nghị chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp

  Giải bóng đá Hữu nghị chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp

  09/11/2015

  (Vietpeace) Hướng tới Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, được sự đồng ý của Lãnh đạo Liên hiệp, Giải bóng đá Hữu nghị khối các Bộ, ngành Trung ương lần thứ nhất được Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Liên hiệp tổ chức ngày 8/11/2015 tại Hà Nội.

 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc: Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đối ngoại nhân dân

  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc: Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đối ngoại nhân dân

  05/11/2015

  (Vietpeace) Đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành quan trọng của mặt trận ngoại giao nước nhà, góp phần thực hiện nhiệm vụ, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, phục vụ sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

 • Giao lưu văn hóa chào mừng 65 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp

  Giao lưu văn hóa chào mừng 65 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp

  05/11/2015

  (Vietpeace) Ngày 03/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội phối hợp tổ chức buổi Giao lưu văn hóa chào mừng 65 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp (17/11/1950-17/11/2015).

 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ: Bước đầu xây dựng và phát triển

  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ: Bước đầu xây dựng và phát triển

  03/11/2015

  (Vietpeace) Từ thời kỳ dựng nước cho đến thời kỳ giữ nước, Đảng và Nhà nước ta đã xác định, công tác đối ngoại nhân dân có vai trò quan trọng, cùng với ngoại giao Đảng và ngoại giao Nhà nước tạo nên sức mạnh tổng thể trong mặt trận ngoại giao nước nhà. Công tác đối ngoại nhân dân có vai trò củng cố, bổ sung và tạo nền tảng quần chúng bền vững cho quan hệ giữa các quốc gia, các dân tộc; tạo lập và gìn giữ môi trường hòa bình, xây dựng hình ảnh của đất nước trong con mắt bạn bè quốc tế, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho nền ngoại giao nhân dân

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho nền ngoại giao nhân dân

  02/11/2015

  (Vietpeace) Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên phá thế đơn độc của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Cách mạng Việt Nam từ khi có Bác và Đảng lãnh đạo được đặt trong trào lưu tiến bộ của thời đại, gắn kết với cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ. Điểm then chốt trong tư tưởng và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh là “làm cho nước mình ít kẻ thù hơn hết và nhiều bạn đồng minh hơn hết”.

Phóng sự ảnh Xem thêm