450 học sinh nghèo tại Quảng Ngãi được trao học bổng

Phóng sự ảnh Xem thêm