Anh hùng Cuba làm Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc

Phóng sự ảnh Xem thêm