Bài viết của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về thành tựu đối ngoại Việt Nam năm 2017

Phóng sự ảnh Xem thêm