Bạn bè, phụ nữ kiều bào khắp các châu lục gửi thư chúc mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Phóng sự ảnh Xem tiếp