Bạn bè quốc tế chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam khắc phục thiệt hại của bão số 12

Phóng sự ảnh Xem thêm