Bế mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào –Việt Nam lần tứ IV

Phóng sự ảnh Xem thêm