Bế mạc khóa tập huấn cho cán bộ đối ngoại chuyên trách của Liên hiệp các tỉnh/thành phố năm 2016

Tin xem nhiều

Tin mới nhất

Phóng sự ảnh Xem thêm