Bình Dương tiếp tục củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống Việt - Nga

Phóng sự ảnh Xem thêm