Bình Phước cần chủ động hơn nữa để nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem thêm