Bổ nhiệm bác sỹ Nagato Natsume làm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Aichi, Nhật Bản

Phóng sự ảnh Xem thêm