Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tiếp Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam bang Tây Ben-gan

Phóng sự ảnh Xem thêm