Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2017 cho cán bộ cơ quan thường trực Liên hiệp Hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem thêm