CPI nỗ lực trong sự nghiệp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

Phóng sự ảnh Xem thêm