Cách mạng tháng Mười 10 mở đường cho nước Việt Nam mới

Phóng sự ảnh Xem thêm