Campuchia khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại khu vực Đông Bắc

Phóng sự ảnh Xem thêm