Cao Bằng: Hội nghị thông tin thời sự tình hình thế giới và khu vực

Phóng sự ảnh Xem tiếp