Chính phủ Canada sẽ tiếp tục ưu tiên mối quan hệ với Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp