Chính phủ Việt Nam khen thưởng cho gần 700 Việt kiều Thái Lan

Phóng sự ảnh Xem thêm