Chủ tịch Hội Hữu nghị với Việt Nam (Đức) chuyển ngữ bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang tiếng Đức

Phóng sự ảnh Xem tiếp