Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – An-giê-ri tiếp đoàn Hội hữu nghị An-giê-ri - Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm