Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tiếp Đại sứ A-déc-bai-gian

Phóng sự ảnh Xem thêm