Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tổ chức COV