Chủ tịch Nguyễn Phương Nga làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên

Phóng sự ảnh Xem thêm