Chủ tịch Nguyễn Phương Nga tiếp Đại sứ Ai-len

Phóng sự ảnh Xem thêm