Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ tiếp Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ

Phóng sự ảnh Xem thêm