Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ lãnh đạo các Hội hữu nghị Ấn Độ-Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp