Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu dự Hội nghị Hội đồng hòa bình thế giới

Phóng sự ảnh Xem thêm