Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc

Phóng sự ảnh Xem thêm