Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu Quỹ Tống Khánh Linh

Phóng sự ảnh Xem thêm