Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu Cựu Quân tình nguyện giúp Campuchia (1979-1989)

Phóng sự ảnh Xem thêm