Chủ tịch nước gửi Điện mừng nhân hội nghị thế giới chống bom nguyên tử

Phóng sự ảnh Xem thêm