Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội hữu nghị, cựu chiến binh Bê-la-rút từng chiến đấu tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm