Chủ tịch nước tiếp đoàn các công dân Lào có công với cách mạng Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm