Chương trình Du xuân hữu nghị 2018 tại Đông Anh, Hà Nội

Phóng sự ảnh Xem thêm