Chương trình Tri ân những người có công với cách mạng hai nước Việt Nam và Lào

Phóng sự ảnh Xem thêm