Chương trình dự kiến Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ X

Phóng sự ảnh Xem thêm