Chương trình giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á

Phóng sự ảnh Xem thêm