Chuyến đi thiện nguyện đáng nhớ của Hải quân Canada tại Khánh Hòa

Phóng sự ảnh Xem thêm