Cộng đồng người Việt Nam Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

Phóng sự ảnh Xem thêm