Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam nhận Huân chương Hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem thêm