Cựu đại sứ Mỹ Michalak và mối duyên 10 năm với Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm