Cựu quân tình nguyện Việt Nam trao tặng Ban Tổ chức cuộc thi "Kỷ vật kể chuyện" gần 60 kỷ vật

Phóng sự ảnh Xem tiếp