Đà Nẵng: Trao tặng trang thiết bị dạy và học tiếng Trung

Phóng sự ảnh Xem tiếp