Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Hậu Giang lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2022

Phóng sự ảnh Xem thêm