Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Trà Vinh lần thứ II nhiệm kỳ 2016 – 2021

Phóng sự ảnh Xem thêm