Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc nhiệm kỳ VI (2017-2022)

Phóng sự ảnh Xem thêm