Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Hữu nghị Việt Nam - Italia nhiệm kỳ 2019 - 2024

Phóng sự ảnh Xem thêm