Đại hội Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2019

Phóng sự ảnh Xem thêm